O le Sauniuni

O le a le Afi?

AfiO se tasi aso sa ou fa’alogo i le tala ma sa ou mafaufau iai. Ose tama talavou, e aoga i le univesite sa i totonu ose potu, sa ia fa’alogologo i musika e sili ona ia mana’o iai (ROCKING). Ma sa ia fa’aleoteleina lana la’au pese. Ma i le pao ma le leo tele o le musika, ua ia le lagona ai le leo o le sailini i totonu o le fale. Ma ina ua sauni e tu’ua le potu ma tu’u ana tusi i totonu o lana ato, ma tuu ifo loa i lona tauau. Ma sa ia tatalaina le faitoto’a, ma sa feiloai ma le tamaloa fuimu o lo’o iai le pulou fuimu, o le mea manava, o le to’i, ma o lo’o siomia e le mumu o le afi ma le asu.

Ma sa faigata ia te ia pe fa’apefea ona alu i fafo, aua ua ia leiloa ina o lo’o ua lamatia lona ola i le afi.

Afai e te leiloa e iai le afi, ma e te leiloa ona sola ese mai ai. Afai foi ua e iloa ina ua e leiloa, ma ua e leiloa e te mana’o mia se fa’aolataga. Man ou te fai atu ia te oe o le fale lea ua mu.

O lea ua iai le Fa’afitauli

Ole Tusi Paia o lo’o fa’amanino mai pe afai o tatou e agasala, ma ua leai se fa’amoemoe mo le ola e fa’avavau. Roma 6: 23 Fai mai, “o le totogi o le agasala o le oti lea.” Ma o lau avega e pau lava ia te oe. Ma e tatau le oti i a’i tatou pe afai ua agasala. “F a’atali i se minute,” ma ua e mafaufau ,ua e le agasala, ma o a’u o se tagata lelei. Ma e le pei a’u o se tasi ua fasi oti ina se tagata.”

Moni ea pe sa’o oe ma a’u e sili atu isi tagata e te iloa latou igoa. Ma o oe ma a’u foi e le o iai i le tulaga lea e mana’o ai le Atua. Fai mai le tupu o Tavita e fa’atatau i le tagata ma ona uiga:

Ua fai ifo le tagata valea i lona loto, e leai se Atua Ua leaga lava i latou ua inosia a latou amioga  e leai lava se tasi ua amio lelei. Na silssils mai le Aua mai le Lagi i le fanau a tagata ina ia silafia pe iai se tasi ua poto, o se nate sailia le Atua. Ua latou taitai foi i tua ua leaga fa’atasi ua leai se tasi ua amio lelei, e leai lava se tasi. — Salamo 53:1-3

A tonu o ia manatu e sa’o ma fa’amaoni Afai tatou te faia se mea sese. Fai mai Roma 5:12

O lenei fa’apei ona o’o mai le agasala i le lalolagi i le tagata e toatasi o le oti fo’i ona o le agasala ona o’o mai lea o le oti i tagata uma lava aua ua agasala uma lava.

Ma o i tatou o tagata agasala. Ua leiloa i tatou i fa’afitauli . Ma ua mana’o mia le fa’aolataga.

O le Tala Lelei lea

O le uiga moni po’o le fa’amatalaina o le Tala Lelei.   Ma o le fa’amatalaina o lea upu “tala lelei” o le feau o Iesu sa maliu o IA ma toe tu mai aua le fa’amagalo ina o tatou agasala. Ma ole Tala Lelei sa fa’apea ona iai i fuafuaga a le Atua mo le tatou fa’aolataga. E ala lea i le auina mai Iesu ma le Agaga Paia ina ia fa’ailoaina mai ia te’i tatou le ala lea i mea ua tusitusia. E fa’apea foi i le afi e iai auala e mafai ai ona tatou sosola ese mai ai, ma e leai se fa’aletonu.

Ma o le finagalo o le Atua e le mana’o ina ia leiloa se tasi (2 Peteru 3:9). Ma o lea ua tatou iloa oi tatou ua leiloa. E fa’apefea ona fa’asaoina i tatou? (Faitau Galuega 2:37 ma e le se fesili fou lea.) Ma ole tali lea na aumai e le Atua mo’i tatou.

Fa’asaoina mai i Fuafuaga a le Atua

Fa'asaoina o Fuafuaga a le AtuaFa’alogo — Ma o le tama talavou lea e i tala sa fa’apea ona le lagona ina le leo o le sailini. A’oa’oina ma malamalama e amata lea i le fa’alogo. E a’oa’oina i tatou pe a iai fa’afitauli. E tatau ona tatou iloa ona sosola ese mai i fa’alavelave. O lea tatou te iloa pe a fa’alogo i fa’atonuga a le Atua pei ona fetalai mai Iesu.

E moni e moni ou te fai atu ia te outou o le fa’alogo mai i a’u upu ma talitonu ia te Ia na IA auina mai a’u, ua ia te ia le ola e fa’avavau, e le o’o fo’i le fa’asala ia te ia, aua ua o’o atu iai le ola sa i le oti — Ioane 5:24

Ma e te iloa o fea e amata ai? Ma e amata i le fa’alogo i mea o loo fetalai mai ai le Atua ia te i tatou.

Ma e faigata ona fa’alogo i fetalaiga a le Atua i isi taimi ,aisea ona o le tele o leo i tatou olaga. Ma e tatau taofi ae amata ona va’ai i mau o le Tusi Paia ma o se laasaga muamua lea e silisili lona taua.

Talitonu — Ma o le fa’alogo e le suia ai so’o se mea. Ma o tamaiti e latou te fa’alogo i latou matua i so’o se mea, peitai e le fa’apea e talia mea uma e fai atu ai latou matua. O le suiga e amata lea ona fa’atino pe afai e amata ona fa’alogo ma talia. Ma o le Tusi Paia ose Upu e fa’ataua pe afai e talia ina le moni ma fa’atino ina. O le upu “fa’atuatua” Eperu 11:6 tatou te faitau e le mafai ona fa’amalieina le Atua pe a leai se fa’atuatua ia te Ia. ia matua talitonu o lo’o soifua o IA Ma ia matua saili ia te IA. Ma o le fa’atuatua na o le pau lea o le auala e fa’aali atu ai lo tatou talitonu.

Siaki ina o Tatou Loto — O le tele o tagata ua mafai ona latou fa’alogo i le Tala Lelei, ma e le o tagata uma latou te fa’atino ina, aua e le mafai ona suia i mea ua fa’alogo iai.

O le fefe ose tasi lea o mea e mafai ai e i tatou ona gaoioi vave. “Pe afai o se mea o fefe tele ai. O le tusitala i le tusi a Eperu “ia tatou piimau i aao o le Atua soifua” (10:31) Ma atonu e iai taimi e te lagona ai le loloto o le fa’anoanoa i se mea nae faia i aso ua tuana’i (2 Korinito 7:9-10). Ma o mea e silisili ona malosi e fa’agaoioina pe iai le alofa silisili mo le Atua (Roma 2:41; Ioane 4:19). Pe o tatou gaoioi ea i le fefe, fa’anoanoa, alofa, po’o se isi lava mea? Ma i le taunuuga, o le mea sili o le suia lea!

Salamo — Talanoa i le fefe po’o le mata’u, e fa’apefea pea o’o mai le fefe: “Vagana ua e matuai salamo, nei fano outou uma”? O loo fetalai Iesu Luka 13, e le fa’atasi ae fa’alua ona fetalai atu o ia i le motu o tagata o loo fa’alogologo ia te IA. Afai e leai se suiga, e fa’apea ona le maua e outou le fa’amoemoe lea o le ola e fa’avavau. O le mea sili le maulalo, ona o loo iai i tatou i le fa’aletonu , ‘aua o i tatou e agasala. O le Salamo e fa’ailoa atu ai i le Atua, e tatou te mananao e ola ise olaga fou, ma auala fiafia (Galuega 26:19-20).

Tautino — E le mafai ona ou alu e a’e i le maea, e vagana ua ou iloa ina e fa’asao ina ai au. E a ia oe? Ma ou te le tuuina foi lou fa’amoemoe i le ola e fa’avavau ia Keriso e vagana ua ou mautinoa o IA lava lea o loo fetalai mai. E a ia oe? O le Fa’aolataga e manao mia le tautino i o tatou gutu o Iesu o le Alii (Roma 10:9).

O le ta’utinoga o lo’o tau atu a i i le lalolagi o oe ua e mautinoa ua e talia ina ia Iesu Keriso o le Alo o le Atua. Ma o le Atua o le lalolagi atoa. E fa’amaoni o IA. O le Atua na’o IA lava e toatasi. E na’o IA e fa’amoemoe iai oe ma a’u.

Ia Papatisoina — O le mana’o o Iesu ia te oe ma a’u ina ia fa’atasi ma IA ina ia tatou iloa uma mea na mafatia ai ma sa o’o iai IA. Ma ou te fa’afetaia ia puapuaga mata’utia tiga ma faigata na iai Iesu, a o i tatou ua sa’oloto e le lagona le matuitui o le tiga na iai o Iesu. Sa maliu ma tanumia ma toe tu mai o IA na i le oti. O lo’o fetalai mai….

  • Ole oti lea i le olaga tuai — e amata lea i lou salamo pei ona fa’amatala atu muamua
  • Ina ia fa’atofuina i le vai — aua sa tanumia o IA i le palapala , a’o i tatou e tanumia i totonu i le vai.
  • Ma toe tu mai i luga i le vai i le ola fou — ua maua le agaga paia ua fou — mama  ma fa’amagaloina ai i tatou ona o IA.

Ma o le fa’atauaina o le papatisoga (Roma 6:3-4). Ma o le papatiso ina ia Keriso o lou ofu lea po’o le tu’uina ia Keriso (Kalatia 3:27). Ma e ese le matagofie o foliga! Pe afai e te manao e ofu ia Keriso, e ala lea i le taulaga alofa na saunia e Iesu, ina ua ou mana’o e papatiso ina po’o le fa’atofu ina i le vai ona o IA.

Solaese mai i le Afi — Fa’afetai tele i le tama talavou lea sa i le tatou tala sa fa’apea ona fa’asaoina mai, ae lei oo iai le afi. Peitai o e manatu na ia nofo i lalo ma ia iloa e fa’asaoina o ia, ona o le manaia o le nofoaga lea, ma leai se mea e faia i lona ola atoa? Ma ou te iloa e leai!

E le na ona tatou nonofo i lalo ina ua uma ona avea i tatou ma fanau a le Atua. O le sauniuni ina mo le fa’aolataga e le na o le pau lea, pe gata ai. Ma o le amataga lea o le olaga sili lona taua ma fiafia tele i fa’amanuiaga ua folafolaina mai i mea ua fa’amoemoe iai. O le faia lea o galuega lelei ma auaunaga e ala lea i tapuaiga. O Kerisiano ua alu le latou taimi i lenei lalolagi, ma lo latou iloa ina e iai le vavalalata ma le Atua e ala lea i le auaunaga ona o Iesu, na IA fa’asaoina i tatou ma ia sauniunia   le nofoaga matagofie, o le tatou aiga lea i le Lagi (Ioane 14:2-3).

Afai o i iai sau feasili e uiga i Fuafuaga a le Atua. Fa’amolemole fa’afesoota’i mai (tuatusi o i lalo). Fa’afetai tele.

Copyright © 2012 Jeff Darby and Trevor Major. All rights reserved. Translation by Elaine Leota

Print Friendly, PDF & Email