O le Ekalesia

Tulai mai le matautia

O pulega a Neru sa ia fa’aaogaina tino o tagata Kerisiano e tutu pei o ni moli ga’o e fa’’amalamala ai le togalaau e fai ai ia fa’afiafiaga po’o pati, ma ou te iloa ose vaaiga lea e sili ona matautia. Fesili: Aisea ua aumai ai nao Kerisiano?

Siemiradzki - Nero's Torches - details (1877)O tagata uma sa latou iloa o Neru ma ana fuafuaga ma mea uma ua ia sauniuni e fai i le pito nuu lea o Roma ia susuina i lalo. Ma ua amata i tagata ona iai manatu, ma latou tusitusi lima ia Neru, ae fa’apea foi ona tutusi lima Neru i le au Kerisiano–ona o latou e fou i lea vaega.

Ose Afi Matautia sa tupu i le tausaga 64 AD ma i lea taimi ua iai le Ekalesia tusa ua tolu sefulu (30) tausaga o Kerisiano e lei matua malolosi ma fa’amaonia o se tapuaiga. O lea ua iai le popolega o tagata Roma, afai o se lotu moni e tatau ona iai se fale tapuai ma ni faifeau. Ma o tagata nuu e fa’atauaina e i latou le foai pei o le masima aua le sauni atu i fa’afiafiaga le fa’amanatuina ai atua o Roma. Ma o Kerisiano ua latou iloa ma malamalama ma  ua le auai i latou, ua iloa e Neru e leai se isi o i latou e sau pe au ai, aua o le latou tete’e lea.

O mea leaga e tele ua tutupu i Kerisiano ua tau mai ai ua talitonu, ma taumafai i latou ina ia faia mea uma ua latou iloa. Ma e lei tele ni senituri sa atinae ai. E leai foi se nunumi pei o isi tapuaiga.

Fesili: O le a le Ekalesia po’o le Lotu? O ai po’o ai Kerisiano? E fa’apefea ona o’o i Roma? E manao mia le tali. Ma e manaomia le toe foi i le amataga i le aso sa amata ai le Ekalesia O le Tusi Paia: Galuega 2 O le liliuina o tagata e toatele.

O le Ekalesia na fa’atuina e Keriso

Ma o le afe o tagata Iutaia na nonofo i latou i Ierusalema e fa’atalitali i le taimi lea o le seleselega ma ua iloa o le Aso Penetekoso. Ua fa’atumulia le fale i tagata e toatele,ma o le Agaga Paia sa fa’atasi ma le au aposetolo toa sefulua na filifilia e Iesu ina ia talai lana feau i le lalolagi (Mareko 3:14). Ma ua fa’alogo tagata i le leo tele mai i lea fale, peitai o le a le isi mea ua tupu ma ua sosoo ai, ua suia le lalolagi ma tumau ai.

Ma fa’apea ona o atu le au aposetolo i magaala ma ua amata ona talai atu i gagana eseese. O tagata mai Roma ua fa’alogo atu ua tautala i le fa’a Latina, o tagata mai Eleni ua fa’alogo atu ua tautala mai ile fa’a Elenisia, ma ua fa’apea nisi o le au aposetolo ua onana i latou i le aoauli o lea aso. O isi ua le mau tonu, sa latou fia iloa po’o lea le mea ua tupu i le lalolagi i lea taimi.

Peter preaching on Pentecost

O Peteru ua amata e ia ona fa’ailoa atu le feau, e uiga ia Iesu i le motu o tagata ma fa’amanatu ia te i latou O LE IESU lava lea sa latou fa’asatauroina tusa ua lima sefulu (50) aso talu ai. Ma sa fa’apea ona lauga Peteru ni mataupu se tolu (3) e sili ona taua, ma loloto ma a’anoa ma aoga i le au fa’alogologo iai.

O le a se mea ua e vaaia i ou autafa i le taimi nei fa’apei ona iai le feso’otaiga, aua ua taunuu uma nei valoaga.

O le toatele o outou sa molimau ina ia vavega a Iesu i le taimi muamua. Sa tou fa’alogo i ana a’oa’oga. Ma mea uma ua outou iloa e uiga ia Iesu le Nasereta, ua tutusa fa’atasi ma nisi o ana valoaga e fa’atatau i le Keriso. Ma e Toatasi na filifilia e le ATUA ia avea ma Faaola o le lalolagi.

O ponaivi o Iesu e lei iai i le tuugamau, aua o le Atua le Tama ua na toe fa’atuina mai lona tino i le oti. O lea ua nofo o ia i le nofoalii mamalu i le itu taumatau o lona Tama o i le Lagi. Ma avea Iesu o ia o le Atua ma Keriso.

Mai i lea taimi o tagata o Ierusalema e leai se mea na faia, na ona latou teena Iesu. Ma ina ua uma le lauga, ae mulimuli ane ua latou iloa ua faia e i latou se mea ua sili ona sese. Ua latou fesili ia Peteru ma isi aposetolo ise fesoasoani. “O le a se mea matou te faia?” Tali Peteru iai latou ia taitoa tasi ma salamo ma ia papatisoina.

O le salamo o lona uiga “liliu ese” ma o le manao lea o le Atua ia tatou liliu ese ma i tatou olaga tuai o le agasala lea. Ma amata ona ola i le olaga fou. Ia papatiso ina o le fa’atofuina lea o oe i totonu o le vai ma talitonu ma salamo ua e manao mia le fa’amagalo ina o a tatou agasala, ‘aua o Iesu lo tatou Alii ma le Fa’aola.

Ao fai le galuega talai a Iesu i le lalolagi sa ia manao e amata lana Ekalesia. Mataio 16:16 Ua tautino ia Peteru o le Iesu lea “o le Keriso lava lea o le Alo o le Atua soifua.” Fetalai Iesu o lau tiute lea.

Ona tali mai lea o Iesu ia te ia amuia oe Simona Paiona aua e le o se tagata na fa’aali atu ai ia te oe a o lou Tama o i le Lagi. Oute fai atu nei au ia te oe O Peteru oe out e ati a’e foi lau Ekalesia i luga o lenei papa, e le mafia foi e faitotoa o seoli ona manumalo i ai. — Mataio 16:17-18

O Ie Ekalesia a Iesu na amataina ma tautino o Iesu o ia o le Keriso o le Alo o le Atua Soifua. Ma o i latou uma ua talitonu o Iesu lea ma lana papatisoga i lona Suafa , o le a fa’aopopoina i lana Ekalesia.

A’oa’oga a le au aposetolo

O tagata ua fa’aopopoina i lana Ekalesia sa fa’apea  ona talitonu ma gauai i latou i le a’oa’oga a le au aposetolo (Galuega 2:42). O le tasi fa’amatalaina ua a’oa’oina i latou i le uiga tonu o le avea ma totino o le Ekalesia. O lea ua latou iloa ai o i latou o Kerisiano. Galuega 11:26 o lona uiga “o e ua mulimuli poo soo o Keriso.”

Ina ua tuua e le au Kerisiano Ierusalema sa latou ave atu le Tala Lelei o Iesu Keriso i so’o se mea sa o’o iai. Ma o le taimi lea o Neru. O Kerisiano ua matua’i tutu malolosi i latou ma fa’ailoa atu le Ekalesia.

O Kerisiano ua iloa i auala e faia ai le latou talitonuga. O lea ua uma ona tatou vaai iai. Ua latou talitonu, o Iesu o le Keriso, o le Alo o le Atua.

O Kerisiano ua iloa i latou i auala e faia ai tapuaiga. O fa’apotopoto fa’atasi i latou i le aso Sa poo le aso muamua o le vaiaso e fa’alogologo i le upu a le Atua. (Galuega 20:7). O le uluai aso fa’apotopoto ai i le tofitofi le areto ma le uaina. Ua taua o le Fa’amanatuga o le maliu o Keriso i luga o le satauro (1 Korenito 11:23-26). Ma latou tatalo ma pepese (Galuega 16:25). Ma fai le foai tupe e fesoasoani i galuega fai a le ekalesia (1 Korenito 16:1-3).

O le Ekalesia ua iloa i ana galuega ma le maopopoga. O Kerisiano ua latou iloa, na o Keriso lava IA, ma o le ulu lea o lana Ekalesia (Kolose 1:18). Ua IA tuua le au aposetolo aua ua amata ma ua ola le ekalesia (Efeso 2:19-21). Ma ua tofia le au evagelia, leoleo ma a’oa’o, ina ia taitaina le Ekalesia i mea ua tonu ma sa’o (Efeso 4:11-12). O le au leoleo poo toeaiina latou te vaaia le au Kerisiano ina ia tonu ma lelei le pulega i totonu lava o le Ekalesia po’o latou au lotu. O le Ekalesia e leai ni pulega po’o ni tulafono po’o se latou ulu. E tasi lava le fa’auluuluga e i le Lagi lea , ma o le mea e fa’atauaina o Kerisiano ia taumafai e fai mea lelei mo isi tagata ae fa’asilisili mo le au uso (Kalatia 6:10).

Maua ina o le Ekalesia

Ma ose mea faigofie lea, e sao? Aua ua tele ia fale lotu i soo se vaega ma le igoa oi iaipo’o le fa’alauiloa ina i le upu lea (KERISIANO). Ao isi e fa’ailoa i le upu lea (KERISO). Ma o ia upu KERISO po’o KERISIANO e le lava lea.

Manatua o IESU sa maliu mo lana Ekalesia E manao mia lou sueina o le lotu o loo mulimuli i le a’oa’oga a Keriso ma le au aposetolo. Pei ose fa’ataitaiga. Pei o le Ekalesia lea e i le tulimanu, o lo’o latou fa’’atinoina le fa’amanatuga i le Aso o le Alii, E pei o le uluai Ekalesia? Pe o latou fa’atino ina ea le papatisoina o tagata ua talitonu mo le fa’amagloina o latou agasala fa’apei ona faia e le au aposetolo i le aso Penetekoso?

Ma e manao le sueina o le Ekalesia lea, aua o iina e fa’apotopoto ai ma auai. Oi latou e alolofa ia Keriso e mananao e galulue fa’atasi ma tapuai fa’atasi ma isi Kerisiano.

O nisi tagata e latou te fa’amatalaina le Ekalesia lea o se falemai mo e agasala. Ma e sa’o ma tonu fo’i ia manatu. Afai e te lei au ai i le ekalesia, ma e manao mia vave i lou olaga fa’aleagaga se fesoasoani. Afai ua e manao e fia iloa atili. Fa’amolemole tuu mai lou manaoga i le lomiga 3 O le Ekalesia. Fa’afeso’otai mai i le tuatusi i lalo ifo. Faafetai lava.

Copyright © 2012 Trevor Major. All rights reserved. Translation by Elaine Leota.

Print Friendly, PDF & Email